เครื่องเล่นแผ่นเสียง Thorens TD 402 DD | Elpa Shaw